Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

Izložba „Granit, kamen i željezo“

Izložba prezentira hladno oružje iz fundusa našeg Muzeja. Prethodnih sam godina slao dosta hladnog oružja na konzervatorsko-restauratorske radove što je rezultiralo postupnim rađanjem ideje o realizaciji ove izložbe. Budući da ej oružje trebalo proći restauratorsku obradu bilo iz mlađih faza ljudske civilizacije, izložbom predstavljamo razdoblje od 8000 godina te vremenu pripadajuće različite vrste kamena i metala. Osobito je zahtjevan metal, materijal o kojemu valja posebno skrbiti, paziti na razinu vlage u postavu i druge stvari sa svrhom ublažavanja prirodnog procesa oksidacije metala, koji, ujedno uzrokuje propadanje strukture. Inače, u izložbama se o hladnom oružju obrađuje uglavnom „povijesno“ oružje, međutim moja je želja bila uvrstiti svo oružje te vrste što ga muzej posjeduje, stoga se vremenski interval prostire i na arheološka razdoblja.

 

U katalogu izložbe obradio sam 13 sjekira iz mlađeg kamenog doba, 4 koplja iz brončanog doba, 10 šupljih sjekira iz brončanog doba, 3 koplja iz mlađeg željeznog doba, 4 koplja iz antike, 1 srednjovjekovno koplje, 2 turska jatagana i 8 austrijskih sablji, 1 mač i 1 bodež, sveukupno 47 primjeraka različitog oružja. Preteći razvoj ovog oružja u vremenu(80 stoljeća), ne može se ne primijetiti kako je tehnologija paradigma na kojoj se ostvaruju napretci u različitim društveno-povijesnim kontekstima! Tehnološkim razvojem civilizacije šire svoj utjecaj, teritorij i kulturu. Razvojna crta kreće od glačanih kamenih sjekira iz neolitika (6000. g. – 3500. g. pr. Kr.) ide preko brončanog doba (2300. g. – 750. g.pr. Kr.), željeznog doba (750. g. pr. Kr. – 1.st), antike (1. – 5. st.), srednjeg vijeka (5. – 15. st.), vremena osmanlijskih osvajanja (16. – 17. st.), sve do Vojne krajine (15. – 19. st.). Obrađeno oružje ne nalazi se u jednom odjelu već u arheološko-prapovijesnoj, antičkoj i srednjovjekovnoj zbirci i povijesnom odjelu, novoosnovanoj zbirci militarija.

Prvotni plan obrade oružja u muzeju trebao je uključivati hladno i vatreno oružje, međutim najvećem dijelu vatrenog oružja nužni su konzervatorski – restauratorski radovi zbog veće ili manje zahrđalosti, stoga će se prezentacija te vrste građe – prolongirati. Doduše, neki primjerci već su bili na mojoj izložbi iz 2014. o Prvom svjetskom ratu.

Izložba je prvotno trebala biti otvorena javnosti 27. kolovoza u sklopu obilježavanja Dana Grada i blagdana Mučeništva sv. Ivana Krstitelja, zbog kiše i znatnog zahlađenja je događaj bio premješten u ponedjeljak 30. kolovoza te samim time i dobar dio ljudi nije znao za tu promjenu. Otvorenje je bilo koncipirano tako da se najmlađima uživo prezentira kostimima iz raznih epoha povijesti kako su se ljudi odijevali u mlađem kamenom dobu, u željeznom-imali smo Obelixa koji reprezentira Gale, tj. pripadnika Kelta, a njega djeca itekako dobro poznaju, zatim nekoliko rimskih vojnika s naoružanjem i štitovima, te Turčina i serežane u punoj vojnoj opremi.

Hrvoje Tkalac