Gradski muzej Županja

Manifestacija "Kod konjarskih vatri"

MANIFESTACIJA  " KOD KONJARSKIH VATRI"

Zahvaljujući djelatnicima Zavičajnoga muzeja "Stjepan Gruber" i članovima konjogojske udruge "Stari graničar", oživio je stari dobri običaj "Kod konjarskih vatri" i to na osebujan način. U tom običaju ima toliko puno topline, duhovnosti, tradicije, da on naprosto mora i dalje trajati. Naravno, sva ta slavonska "vatrena" idila bila je duboko prožeta velikom ljubavlju prema konjima i stalnom brigom o njihovoj ishrani.