Gradski muzej Županja

Povijest muzeja

STJEPAN GRUBER4. kolovoza 1953. godine osnovan je Muzej u Županji, a pravi povod njegovu osnivanju bilo je «prebiranje arhiva bivše kotarske oblasti Županja» 5. lipnja 1953. godine koje su obavljali stručnjaci Državnoga arhiva iz Zagreba (Glas Slavonije, 30. 12. 1953.). Kako je pored odabranoga bilo i dosta drugoga arhivskoga materijala «važnog historijskog lokalnog značenja» namijenjenog prodaji Tvornici papira na preradbu, to je nekolicina zaljubljenika u zavičajnu kulturnu baštinu (Franjo Lešić, Ivica Svirčević, Josip Lončarević, Josip Hudolin, Julije Popović, Mato Vujković, Ivica Bačoka, Ivan Balentović Beli, Josip Matasović, Miroslav Poljak, Stanko Juzbašić, Florijan Đaković, Ivan Galović, Emilija Romić, Mirko Lacković), sa Stjepanom Gruberom na čelu, na sastanku 6. lipnja 1953. godine krenula u akciju «da se u Županji osnuje historijska zbirka arhivalija i predmeta koji su izloženi propasti», dakle, ne samo arhivske nego i povijesne i etnološke građe. Nakon tog prvog sastanka upućen je memorandum Narodnom odboru Kotara Županja za osnivanje kotarskoga muzeja. Već 4. kolovoza 1953. godine rješenjem Narodnoga odbora Kotara Županja, Odjel za prosvjetu i kulturu, br.: 7003, službeno je osnovan Muzej u Županji, a Stjepan Gruber imenovan je voditeljem, odnosno direktorom Muzeja (GRUBER 1967a, 146). Međutim, u dopisu Narodnom odboru Općine Županja od 30. rujna 1955. godine Stjepan Gruber navodi da je «zaključkom sjednice Savjeta za prosvjetu i kulturu NOK Županja od 24. VI. 1953. osnovan Kotarski muzej, kasnije Muzejska zbirka u Županji». Muzej u Županji tijekom prvih godina djelovanja, pretežito, dakle, ima paralelni naziv Muzejska zbirka u Županji, ponekad i Kotarski muzej, a u novinama čak i Muzej Posavine (Glas Slavonije,1. 02. 1958.). Može se, međutim, reći da je takovo stanje u nazivlju bilo, prije svega, posljedica početnoga utvrđivanja statusa Muzeja i, možda ponajviše, nedostatka objekta u kojemu bi se nastanio. Prve prostorije (jednu sobu) za djelovanje Muzej je, naime, dobio u tadašnjoj zgradi Općinskoga odbora Županja. Međutim, stanovita nesuglasja glede statusa Muzeja nastavljena su i kasnije. Tako je rješenjem Skupštine općine Županja broj S-795/1-1968 od 23. prosinca 1968. godine Muzej u Županji i «formalno» osnovan, a tek se rješenjem Republičkoga komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu SRH broj: K-192/1-1980 od 15. siječnja 1980. godine potvrđuje da Muzej u Županji «ispunjava uvjete za rad što su određeni članom 19. Zakona o muzejskoj djelatnosti».