Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

Likovna izložba - „SLAVKO ŽIVKOVIĆ – USUSRET MONOGRAFIJI“

Likovna izložba - RETROSPEKTIVA AKADEMSKOG SLIKARA SLAVKA ŽIVKOVIĆA I PROMOCIJA MONOGRAFIJE: „SLAVKO ŽIVKOVIĆ – USUSRET MONOGRAFIJI“

Izložbu je otvorio brat pokojnoga slikara, akadem. slikar Marko Živković. Istoga dana je održana i promocije monografije „Slavko Živković - Ususret monografiji“, autora dr. sc. Mladena Jurišića, prof. Ivice Belamarića i prof. Magdalene Lončarević.
Slavko Živković rođen je u Županji 28. siječnja 1962. U Županji je pohađao osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1988. grafiku na Akademiji za likovne umjetnosti u Beogradu. Nakon toga odmah je nastavio postdiplomski studij grafike na istoj Akademiji, ali ga zbog rata nije uspio završiti. Umro je u proljeće 2010. te sahranjen u Županji.