Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

Povijest muzeja - 2

Zahvaljujući svim tim nastojanjima, Muzej od 1. siječnja 1954. godine postaje “budžetska ustanova”, a Stjepan Gruber traži da se Muzeju, odnosno Muzejskoj zbirci, dodijeli zgrada u Savskoj ulici br. 5, odnosno graničarski čardak, jer ona za tu namjenu «najviše odgovara po svom historijskom i arhitektonskom karakteru». Rješenjem od 22. siječnja 1954. godine Narodni odbor Općine Županja dodjeljuje jednu sobu u Čardaku za potrebe Muzeja, a Stjepan Gruber 5. kolovoza 1954. godine moli Stambenu zajednicu Narodnoga odbora Općine Županja da se Muzeju «dodijeli cijela zgrada». Nedugo, nakon toga, 15. prosinca 1954. godine Muzeju je, zaista, dodijeljena cijela zgrada graničarskoga čardaka, ali kako su u njemu bili stanari, problem njihova iseljenja, uz brojne žalbe i tužbe koje su išle sve do Vrhovnoga suda, pratio je djelovanje Muzeja još puno godina. Iseljenje svih stanara iz Čardaka nije riješeno sve do 1962. godine. Novim rješenjem iz listopada 1956. godine Muzej je ponovno dobio na raspolaganje Čardak, a nakon djelomična preuređenja njegova prizemlja službeno je otvoren Muzej s tadašnjim stalnim postavom 4. srpnja 1957. godine. Na svečanom otvorenju govorio je StjepanGruber, a Muzej je proglasila otvorenim Ivanka Bušić, predstavnica Narodnoga odbora Općine Županja («Vjesnik», 14. 07. 1957.). Međutim, ta 1957. godina useljenja u Čardak nerijetko je bila shvaćena, ne samo kao godina otvorenja, nego i osnutka Muzeja u Županji. Dvadeseta obljetnica otvorenja Muzeja proslavljena je 30. lipnja 1977. godine kada je na Čardaku postavljena ploča u čast Stjepana Grubera, a o vremenu osnivanja Muzeja govorili su Ante E. Brlić i Antun Bauer (PLEMIĆ 1977, 1-6; PLEMIĆ 1977a, 8; PLEMIĆ 1978a, 3-4).