Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

Završeni radovi na obnovi zgrade muzeja agencija - Županja

ZAHVALJUJUĆI FINANCIRANJU MINISTARSTVA KULTURE I GRADA ŽUPANJA ZGRADE MUZEJA U ŽUPANJI - SPOMENICI KULTURE U NOVOM RUHU DO 2018. GODINE

Iako je nakon Domovinskoga rata jedna od zgrada Muzeja u Županji Agencija, potpuno obnovljena, poteškoće koje je nakon 20 godina ponovno izazvala vlaga u zidovima, na strani uz rijeku Savu, a pogotovo nakon visokoga vodostaja Save u vrijeme poplava u županjskom kraju, doveli su do potrebe da se hitno poduzmu mjere zaštite ovoga spomenika kulture.

Tako je zahvaljujući Ministarstvu kulture RH, 2015. godine, načinjena projektna dokumentacija, kako za zgadu Agencije tako i zgradu čardak.

Sanacija na zgradi Agencije obuhvaćala je različite zidarske radove kao što su odbijanje žbuke unutarnjih zidova na mjestima ugradnje hidroizolacijskog premaza i sanacijske žbuke - prekid kapilarne vlage zidova u prizemlju. Nakon toga uslijedilo je izravnanje podloge zidanog sokla i izrada holkera (zaobljenja) na spojevima poda i sokla te dobava i ugradnja reparaturnog morta ojačanim vlaknima, žbukanje unutarnjih prostorija visoko paropropusnom sanacijskom žbukom. Soboslikarski i ličilački radovi sadržavali su pregled, čišćenje i ličenje doprozornika i unutranjih krila postojeće stolarije dotrajale od atmosferskih utjecaja. Tesarski radovi sadržavali su ručno čišćenje i zaštita daščanih elemenata podgleda i obloge zida, konzolnih stolarski obrađenih greda žičanim četkama te zaštita (premazivanje i/ili prskanje) drvne građe premazima za zaštitu od biotskih uzročnika razgradnje, tonirano. No, kako su sva vanjska krila stolarije bila u vrlo lošem stanju izrađena su sva nova prozorska krila i ulazna vrata na zgradi Agencije te premazana premazima za zaštitu. Također izvršena je izmjena dotrajalih tavanskih prozora.