Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja

Nagrada Vlade Gornje Austrije

2012

Nagrada Vlade Gornje Austrije za uspješnu suradnju – izložbu „Goldhaube- Zlatare“